Nederlands
TERUG NAAR OVERZICHT - GARANTIE EN REPARATIE

Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, heeft u vaak recht op reparatie of vervanging van het defecte product.

1. Uw garantieperiode.

Hoe lang u recht heeft op garantie, verschilt per fabrikant en per product. 

2. Opties na de garantieperiode.

Heeft u geen recht meer op garantie, maar is de economische levensduur van het artikel nog niet verstreken? Als het product buiten uw schuld kapot is gegaan binnen de economische levensduur, dan repareren of vervangen wij het artikel ook. Als de economische levensduur van het artikel wordt verlengd door een reparatie of vervanging, betaalt u wel een deel van de reparatiekosten. Hoe meer de economische levensduur verlengd wordt, hoe groter het deel van de reparatiekosten is dat u bijdraagt. Dit omdat u het gerepareerde product veel langer zult kunnen gebruiken dan het oorspronkelijke product en omdat bij een vervangend product de economische levensduur opnieuw begint te tellen.

3. Garantievoorwaarden.

In de garantievoorwaarden staat vermeld wat uw rechten en plichten zijn tijdens en na de garantieperiode. Geen enkele bepaling in de garantievoorwaarden mag uw wettelijke rechten beperken.

De garantieduur verschilt per fabrikant en per product. Zolang als u garantie heeft op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl u er nog garantie op heeft, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij u (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.

4. Beperkte garantie.

Sommige onderdelen of producten hebben een korte garantieperiode, zoals bijvoorbeeld oplaadbare batterijen. Zie punt 15.

5. Geen garantie.

Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie. Bij Modificaties alsmede soldeer werkzaamheden aan de producten vervalt de garantie.

6. Verkopersgarantie.

Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die u als consument mag hebben.

7. Kosteloze reparatie. 

Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van uw klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost u niets.

8. Vervangend product.

Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij u een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost u niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan u uitbetaald.

9. Deel van het aankoopbedrag vergoed. 

Wij betalen u een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van uw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als u daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijgt u het aankoopbedrag terug.

10. Het gehele aankoopbedrag vergoed. 

Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijgt u het aankoopbedrag terug.

11. Beroep doen op uw garantie.

Download hier het formulier om uw beroep op garantie te doen. Vul dit zo secuur mogelijk in om een vlotte afhandeling te garanderen.

12. Product repareren binnen garantie periode.

Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het zo snel mogelijk te repareren. Als dat niet lukt, zullen wij u een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. Als wij een product repareren of vervangen waar u nog garantie op heeft, kost dit u niets. Als repareren of vervangen niet lukt, krijgt u het aankoopbedrag terug.

13. Product repareren binnen garantie periode.

Heeft u geen recht meer op garantie, maar is de economische levensduur van het artikel nog niet verstreken? Als het product buiten uw schuld kapot is gegaan binnen de economische levensduur, dan repareren of vervangen wij het artikel ook. Als de economische levensduur van het artikel wordt verlengd door een reparatie of vervanging, betaalt u wel een deel van de reparatiekosten. Hoe meer de economische levensduur verlengd wordt, hoe groter het deel van de reparatiekosten is dat u bijdraagt. Dit omdat u het gerepareerde product veel langer zult kunnen gebruiken dan het oorspronkelijke product en omdat bij een vervangend product de economische levensduur opnieuw begint te tellen.

14. Beperkte garantie.

Op de volgende producten verlenen wij beperkte of aangepaste garantie:

  • Op alle Lipo en Lifepo accus hanteren wij de garantie voorwaarden van de fabrikant. Deze garantie verlenen wij alleen wanneer binnen 5 dagen na ontvangst het lipo garantie formulier word ingevuld en geretourneerd word naar de Heligear Webshop. U vind dit formulier hier.
  • Op alle electronische snelheids regelaars hanteren wij de garantie voorwaarden van de fabrikant. 
  • Bij alle servo's hanteren wij de garantie voorwaarden van de fabrikant. 
Aangezien deze producten onderhevig zijn aan vele externe factoren en snel defect kunnen raken bij verkeerd gebruik en/of toepassingen, zullen deze altijd voor reparatie opgestuurd worden naar de fabrikant. De onderzoekskosten,reparatie en verzendkosten zullen bij "geen garantie" of verzoeken tot reparatie, altijd op kosten zijn van de koper.

Leest u altijd de begevoegde handleiding van uw product om verkeerd gebruik of toepassing te voorkomen!